Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

13/01/2021 - 08:37
YênBái - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 237 về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền...
05/01/2021 - 09:40
Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 237/KH-UBND triển khai công tác cải...
21/12/2020 - 13:39
YênBái - Hiện nay, ngành quản lý 154 văn bản thủ tục hành chính (TTHC), gồm: cải cách thể chế, cải...
12/11/2020 - 08:29
Ngày 29/10/2020, Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái do đồng...
21/10/2020 - 13:44
YênBái - 9 tháng qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống trên 449.150 hồ sơ. Đã giải quyết 439.148...
18/09/2020 - 08:06
YênBái - Tạo đột phá trong liên thông cải cách thủ tục hành chính ở 3 cấp tỉnh, huyện xã, kết nối...
28/08/2020 - 13:53
YênBái - 75 năm kể từ khi thành lập đến nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND...
26/08/2020 - 07:55
YênBái - Theo công bố kết quả Chỉ số PID của các sở, ban, ngành cấp tỉnh Yên Bái năm 2019, Văn...
24/08/2020 - 09:16
Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách...
10/08/2020 - 09:04
Hiện, ngành thuế Yên Bái đang đưa vào khai thác, sử dụng 27 ứng dụng quản lý thuế; trong đó, có 6...
23/07/2020 - 08:57
YênBái - Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu cải thiện điểm số PCI của tỉnh, nâng vị trí xếp hạng năng...
13/07/2020 - 10:24
Tuy là tỉnh miền núi nhiều khó khăn nhưng từ sự nỗ lực phấn đấu, năm 2019, Yên Bái đã đạt 81,66...