Bạn đang ở đây

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021 được tổ chức với hình thức thi trắc nghiệm trên trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11/10/2

30/09/2021 14:13:06

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021 được tổ chức với hình thức thi trắc nghiệm trên trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11/10/2021, kết thúc vào ngày 08/11/2021.

 

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh; mời các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham gia. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng ra đề thi, Tổ thư ký không được tham gia Cuộc thi.

Để đăng ký tài khoản, người dùng truy cập vào mạng Internet theo đường dẫn: http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn. Sau đó chọn banner của Cuộc thi, chọn mục “Đăng ký” và điền các thông tin để đăng ký tài khoản.

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính, người dự thi thao tác như sau:

- Đăng nhập vào địa chỉ http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn, truy cập vào banner của Cuộc thi và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn đáp án đúng, sau đó bấm vào ô “Hoàn thành”.

- Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành trả lời nhanh nhất, bài thi được thực hiện sớm nhất để làm căn cứ trao thưởng cho người thi (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây). Trong trường hợp các điều kiện được thực hiện như nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào chất lượng sáng kiến trong phần thi “Đề xuất sáng kiến thực hiện cải cách hành chính” để làm căn cứ xếp giải thưởng (Thời gian thực hiện phần thi “Đề xuất sáng kiến thực hiện cải cách hành chính” không tính trong thời gian thực hiện phần thi trắc nghiệm).

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ Hai hàng tuần và kết thúc vào 09h00’ thứ Hai của tuần kế tiếp.

Mỗi cá nhân được thi nhiều lần trong cuộc thi tuần nhưng tối đa không quá 30 lần/tuần. Người dự thi chỉ được công nhận 01 kết quả tốt nhất trong số các lần dự thi. Mỗi lần dự thi, người dự thi thực hiện bài trắc nghiệm với 20 câu hỏi, thời gian tối đa 20 phút.

Ban Tổ chức khuyến khích người dự thi tham gia phần thi “Đề xuất sáng kiến thực hiện cải cách hành chính”, thời gian tổ chức từ ngày 11/10- 01/11/2021 (3 tuần đầu của Cuộc thi). Sau khi thực hiện xong phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi lựa chọn ô “Đề xuất sáng kiến” và đưa ra sáng kiến thực hiện cải cách hành chính bằng cách trả lời câu hỏi: Ông (bà) hãy đề xuất các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của địa phương, đơn vị trong giai đoạn hiện nay?

Yêu cầu sáng kiến dự thi có bố cục rõ ràng và không quá 800 từ, cỡ chữ 15, phông chữ Times New Roman. Thời gian thi không hạn chế.

Giải thưởng phần thi trắc nghiệm hàng tuần

- 01 giải Nhất: 1.500.000đ.

- 02 giải Nhì: Mỗi giải 1.000.000đ.

- 03 giải Ba: Mỗi giải 700.000đ.

- 04 giải Khuyến khích: Mỗi giải 500.000đ.

Căn cứ kết quả Cuộc thi của 4 tuần, Ban Tổ chức sẽ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt.

Giải thưởng phần thi “Đề xuất sáng kiến thực hiện cải cách hành chính

- 01 giải nhất: 1.500.000đ.

- 01 giải nhì: 1.000.000đ.

- 01 giải ba: 700.000đ.

Ngoài giấy chứng nhận và giá trị giải thưởng như trên, người đạt giải Nhất, Nhì phần thi “Đề xuất sáng kién thực hiện cải cách hành chính” được Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Khen thưởng tập thể

a. Đối tượng

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

b. Điều kiện

- Đơn vị có tỉ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia cao.

- Có nhiều cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi.

c. Khen thưởng: Các tập thể có thành tích tốt trong tham gia Cuộc thi được Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan