Bạn đang ở đây

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/06/2023 16:06:20

SCT - Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06, định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến.

            Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp lĩnh vực Công Thương các nội dung của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 06); ng cường quyết tâm chính trị, tạo sự đồng thuận, tiếp tục huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và đặc biệt là người dân trong công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh, đạt chỉ tiêu được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, Lãnh đạo Sở đề nghị các phòng, đơn vị, đoàn thể quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

          Trưởng các phòng, đơn vị, các đoàn thể thuộc sở chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị mình đăng ký, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoàn thành và báo cáo về Văn phòng sở tổng hợp trước ngày 04/7/2023, trường hợp chưa cài đặt hoặc đăng ký kích hoạt báo cáo Lãnh đạo Sở để xem xét phối hợp cài đặt, đảm bảo 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở hoàn thành đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 trước ngày 10/7/2023 theo Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Đẩy mạnh tuyên truyền tích cực sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID trong giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, công chức trong tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè và Nhân dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực phòng, đơn vị mình quản lý… cùng thực hiện.

          Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nghiên cứu, nắm vững cách thực hiện và hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào các Cổng Dịch vụ công và tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các tính năng khai thác thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID, phục vụ kiểm tra, đối chiếu thay thế cho yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ vật lý trong thực hiện các giao dịch, giải quyết TTHC.

(Chi tiết kèm file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan