Bạn đang ở đây

Thành phố Yên Bái giữ vững đơn vị dẫn đầu cải cách hành chính

29/06/2021 09:35:33

YênBái - Là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong 2 năm liên tiếp (2019 và 2020), thành phố Yên Bái đã có những đột phá mạnh mẽ trong cải cách thể chế, kiểm soát các thủ tục hành chính (TTHC), ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và khai thác tốt các phần mềm ứng dụng tin học giải quyết các hồ sơ trên môi trường điện tử.

Công chức bộ phận “một cửa” phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tận tình hướng dẫn người dân khi tới giao dịch.

Công chức bộ phận “một cửa” phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tận tình hướng dẫn người dân khi tới giao dịch.

 

Là một trong những phường trung tâm và có nhiều điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phường Nguyễn Thái Học luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Do vậy, Đảng ủy, chính quyền phường quyết tâm xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, trong đó coi trọng tới việc giải quyết các TTHC cho người dân và tổ chức doanh nghiệp nhanh gọn và hiệu quả. Cùng đó, phường xây dựng các chủ đề CCHC bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp. 

 

Bà Tạ Ngọc Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết: "Cùng với đào tạo đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng đủ năng lực phẩm chất, khai thác tốt các ứng dụng tin học giải quyết trên môi trường điện tử, phường còn niêm yết các TTHC công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong công tác giao dịch”. 

 

Trong năm 2020, phường tiếp nhận trên 12.300 hồ sơ, đã giải quyết hơn 12.000 hồ sơ. Trong 6 tháng đầu năm, tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn phải xin lỗi người dân đến giao dịch. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, UBND phường đã làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo mức độ 3, 4 và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán điện tử trên hệ thống ngân hàng. Đây là cách làm hiệu quả vừa giúp tiết giảm chi phí và thời gian vừa tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

 

Ông Nguyễn Đức Quyền - tổ dân phố số 9, phường Nguyễn Thái Học cho biết: "Nhiều lần đến làm các thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của phường, tôi được các cán bộ ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình, các thủ tục được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định. Tôi rất hài lòng với thái độ làm việc của cán bộ, công chức phường”.

 

Là địa bàn tập trung đông dân cư và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hàng ngày, số lượng hồ sơ giải quyết TTHC phát sinh khá cao, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp thành phố và các xã, phường luôn phải duy trì 100% quân số thường trực để giải quyết các hồ sơ phát sinh. Trong quá trình tiếp nhận các TTHC được giải quyết công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thời gian quy định, đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến giao dịch. 

 

Nhiều thủ tục được trả trước hạn, đúng hạn, không có thủ tục bị trễ hạn, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, được các tổ chức và cá nhân đánh giá hài lòng và rất hài lòng với tỷ lệ khá cao. 

 

Bà Phạm Mai Hương - Phó trưởng Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái cho biết: "Trong năm 2020, thành phố niêm yết trên 410 bộ hồ sơ cấp huyện, 137 bộ TTHC cấp xã, tiếp nhận trên 18.000 hồ sơ tỷ lệ trả đúng hạn đạt 100%. Trong 6 tháng đầu năm, tiếp nhận trên 24.000 hồ sơ, đã giải quyết trên 23.600, chiếm 97% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%. Năm 2020, chỉ số CCHC của thành phố Yên Bái xếp thứ nhất trong khối các huyện, thị”. 

 

Thành phố xác định: công tác cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong thực hiện các giao dịch hành chính cho cá nhân, tổ chức. Để đạt được kết quả tích cực, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, hiệu quả về CCHC; thường xuyên kiểm tra công tác CCHC, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và dân vận chính quyền tại các đơn vị, UBND các xã, phường. Vì vậy, công tác cải cách TTHC của thành phố đã đi vào chiều sâu, đạt 99,9% TTHC được giải quyết trước hạn, đúng hạn. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của thành phố và phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

 

Ông Phạm Ngọc Võ - Thủ trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố cho biết: "Để giữ vững là đơn vị dẫn đầu chỉ số CCHC trong khối huyện, thị, UBND thành phố xây dựng và triển khai đồng bộ các kế hoạch công tác hàng năm, kế hoạch kiểm tra, báo cáo kết quả CCHC định kỳ, kết quả tự kiểm tra, đột xuất công tác CCHC... Trong công tác cải cách thể chế, thành phố triển khai 100% các văn bản pháp luật, theo dõi, tự kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo đúng tiến độ và thời gian quy định. 

 

Tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Trong công tác cải cách TTHC, thành phố tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách TTHC và  giải quyết TTHC; thường xuyên rà soát, đánh giá, đề xuất đơn giản hóa, chuẩn hóa về thành phần hồ sơ, các bước thực hiện trong quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, tăng trách nhiệm cá nhân. 

 

Đặc biệt, đề ra giải pháp khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện; đảm bảo hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích... Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch. 

 

Cùng với đó, thành phố tập trung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tiếp tục triển khai Đề án đô thị thông minh; đẩy mạnh khuyến khích người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; tiếp tục thực hiện chuyển đổi, duy trì và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

 

Anh Nguyễn Phan Tùng - tổ 3, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái: 

 

 

Là một công dân từ xa trở về địa phương để giải quyết một số TTHC phục vụ công việc, tại bộ phận "một cửa” của phường, tôi nhận thấy cách giải quyết các TTHC của phường thực sự rất khoa học và vì nhân dân; quy trình giải quyết được rút gọn, thời gian giải quyết nhanh hơn; các vấn đề liên quan đến TTHC được niêm yết công khai. 

 

Chị Hà Thị Hồng - viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái: 

 

 

Trong quá trình thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hộ gia đình, chúng tôi luôn cố gắng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ cẩn thận. Nếu có vướng mắc gì, chúng tôi luôn cố gắng hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện đến mức tối đa để người dân không phải đi lại nhiều lần. Về mặt thời gian, chúng tôi hoàn thiện và trả hồ sơ không quá 3 ngày theo quy định, đảm bảo thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan