Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

15/05/2024 - 17:04
Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-BCĐ 24/4/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Yên Bái về triển...
05/04/2024 - 17:14
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại công văn số 988/UBND-HCC ngày 29/3/2024 về...
01/04/2024 - 10:50
Ngày 27/03/2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 651/KH-SCT về việc Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW...
01/04/2024 - 10:05
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường...
27/03/2024 - 17:44
Ngày 15/3/2024, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm...
13/03/2024 - 11:42
Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Sở Công Thương ban hành Công văn số 505/SCT-VP
10/03/2024 - 09:49
Thực hiện nội dung Công văn số 619/UBND-NC ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc...
08/02/2024 - 21:36
Ngày 5 tháng 02 năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch hành động số 312/KH-SCT
22/01/2024 - 13:08
Toàn văn Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện...
12/01/2024 - 10:06
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thông tin,...
09/01/2024 - 13:12
SCT - Ngày 9 tháng 01 năm 2024, Sở Công Thương ban hành Quyết định số Số: 64 /QĐ- SCT về việc dự...
06/01/2024 - 11:59
Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai...