Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO: công khai số điện thoại đường dây nóng

26/10/2021 09:18:18

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

 Sở Công Thương thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái như sau:

Tiếp nhận thông tin bằng đường giây nóng qua số điện thoại:

Tất cả các giờ trong ngày: Ông Lương Vinh Quang, Chánh Thanh tra Sở.

Điện thoại liên hệ: 0986.622.609

2.2. Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu điện, hòm thư điện tử hoặc trực tiếp trụ sở cơ quan theo địa chỉ sau:

Đơn vị tiếp nhận: Thanh tra Sở Công Thương

Địa chỉ: Sở Công Thương tỉnh Yên Bái. Số 107A, Đường Hoà Bình, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái., tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ thư điện tử: luongvinhquang@yenbai.gov.vn

Nguồn: Thanh tra Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan