Bạn đang ở đây

Báo cáo tháng

Tên báo cáo File đính kèm
Lịch công tác tháng 4 BTV, LĐS 2023 Tập tin lich_cong_tac_thang_4_btv_lds_2023.docx
Công văn Mời tham dự Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Công Thương tổ chức PDF icon cv669.pdf
QUYẾT ĐỊNH : Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Công Thương PDF icon 124_qd_giao_ngan_sach_2023.pdf
Báo Cáo tháng 9/2020 Microsoft Office document icon thang_9_2020.doc
Kết quả hoạt động công thương tháng 8 – 8 tháng, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 Microsoft Office document icon thang_8_2020.doc
Báo cáo nhanh tháng 7 Microsoft Office document icon thang_7_2020.doc
Báo Cáo tháng 6/2020 Microsoft Office document icon thang_6_2020.doc
Báo cáo nhanh tháng 5 năm 2020 Microsoft Office document icon thang_5_2020.doc
BÁO CÁO NHANH Kết quả hoạt động công thương tháng 4 – 4 tháng, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 Microsoft Office document icon thang_04_2020_1.doc
Báo cáo nhanh Kết quả hoạt động tháng 3 – 3 tháng, phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2020 Microsoft Office document icon thang_03_2020.doc
bản tin tháng 11 PDF icon bt_cong_thuong_so_11_ok.pdf
BÁO CÁO NHANH Kết quả hoạt động công thương tháng 10 - 10 tháng, phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2019 Tập tin thang_10_2019.docx
Báo Cáo tháng 9 Tập tin bao_cao_nhanh_thang_9-9_thang_2019_1.docx
Báo Cáo tháng 8 Tập tin thang_8_2019_1.docx
Báo Cáo tháng 7 Microsoft Office document icon thang_7_2019_2.doc
Báo Cáo tháng 6 Microsoft Office document icon thang_6_2019_3.doc
Báo cáo tháng 5 Microsoft Office document icon thang_5_2019_1.doc
Báo cáo tháng nhanh tháng 4 Microsoft Office document icon thang_4.2019_1_nhanh.doc
Bao Cao thang 3 Microsoft Office document icon thang_3_2019_1.doc
Báo cáo tháng 2 năm 2019 Microsoft Office document icon thang_2_2019_1.doc