Bạn đang ở đây

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT VIỄN THÔNG NĂM 2023

21/05/2024 10:18:20

          Ngày 24/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Viễn thông và được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 11/2023/L-CTN ngày 01/12/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (các quy định về quản lý dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet có hiệu lực từ ngày 01/01/2025).

(Có file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan