Bạn đang ở đây

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái xếp thứ 10/19 chỉ số cải cách hành chính năm 2020

13/05/2021 09:58:50

Ngày 12/5/2021 UNBD tỉnh đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc Phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UNBD các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ vào Bộ chỉ tiêu đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm. Năm 2020 Sở Công thương đạt 91,5% xếp thứ 10/19 các Sở, ban, ngành.

(Quyết định chi tiết tại file pdf đính kèm)

Nguồn: TTKC&XTTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan