Bạn đang ở đây

Kỹ thuật ATMT

09/12/2021 - 08:36
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP...
30/11/2021 - 15:34
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP...
12/11/2021 - 15:44
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP...
17/08/2021 - 10:48
Căn cứ vào văn bản và hồ sơ đề nghị tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may của Công ty...
12/07/2021 - 15:55
Hiện nay, cùng với sự phát triển của hệ thống thông tin điện tử, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực...
13/05/2021 - 14:06
Ngày 30/11/2020 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định về việc khai báo, quản...
26/01/2021 - 15:30
Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra Đại hội Đại...
26/01/2021 - 10:22
Bộ Công Thương đã ban hành 06 Thông tư ngày 21/12/2020 cụ thể như sau: Thông tư 45/2020/TT-BCT về...
19/10/2020 - 08:34
Triển khai Văn bản số 5912/BCT-ATMT ngày 12/8/2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác...
30/09/2020 - 15:29
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 38/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý...
21/09/2020 - 07:46
Ngày 14/9/2020 Sở Công thương nhận được hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may của công ty cổ phẩn...
29/07/2020 - 16:32
Việc sử dụng túi ni lông, ống hút, đồ nhựa dùng một lần hiện nay đang trở nên rất phổ biến trong...