Bạn đang ở đây

Kỹ thuật ATMT

21/07/2020 - 08:31
Ngày 21 tháng 11 năm 2019 Bộ Công Thương đã phê duyệt Thông tư số 32/2019/TT-BCT, ban hành Quy...
17/06/2020 - 09:05
Ngày 25/12/2018 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 53/2018/TT-BCT Quy định về chương trình, nội...
25/05/2020 - 16:04
Ngày 20/5/2020 Sở Công thương nhận được hồ sơ của Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương New về...
05/03/2020 - 14:30
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 74 giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực, của 50...
06/02/2020 - 15:31
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 74 giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực, của 50...
01/11/2019 - 09:25
Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND...
01/11/2019 - 09:20
Dự án năng lượng mặt trời sử dụng các tấm pin đặt trên vật liểu nổi trên mặt nước khai thác tiềm...
23/08/2019 - 13:40
Thực hiện Công văn số 1387/UBND-NLN ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển...
22/08/2019 - 14:49
Hiện tại trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản thực hiện chưa tốt...