Bạn đang ở đây

Tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai LPG

19/10/2020 08:34:26

Triển khai Văn bản số 5912/BCT-ATMT ngày 12/8/2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí. Ngày 07/9/2020 Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã ban hành Văn bản số 1684/SCT-KTATMT về việc tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai LPG gửi tới Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở có hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai LPG trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Đối với  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn trong sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cộng đồng, cụ thể: Thực hiện các quy định an toàn trong sử dụng gas, bếp gas, dây mềm, van điều áp, chai LPG, cách thức xử lý khi phát hiện rò rỉ gas...; hướng dẫn, đôn đốc các cửa hàng bán lẻ LPG chai thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm và các quy định về an toàn đối với của hàng bán lẻ LPG chai quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của các cửa hàng bán lẻ LPG chai, xử lý hoặc đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

- Đối với các cơ sở có hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai LPG (các thương nhân kinh doanh mua bán, trạm nạp, kho chứa khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai LPG): Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng (Tại sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử phải có các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, khách hàng sử dụng, ngày giao nhận LPG chai); xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định...và thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính Phủ quy định kinh doanh khí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý, hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai LPG trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ chủ trì hoặc phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiến hành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành. Đề nghị UBND các cấp, các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn.

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan