Bạn đang ở đây

Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

22/02/2023 10:48:59

Nhằm mục đích xây dựng và thực hiện kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn nhằm mục đích triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý đối với CTRSH trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, qua đó nâng cao sự hài lòng về môi trường sống  và chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái.

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 30/12/2022 về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó đã lựa chọn Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái với khu vực đô thị; xã Đông Cuông, huyện Văn Yên và xã Tân Hương, huyện Yên Bình với khu vực nông thôn để triển khai xây dựng mô hình thí điểm phân loại CTRSH tại nguồn.

Thời gian hoàn thành triển khai mô hình thí điểm trước ngày 31/01/2024; thời gian hoàn thành tổng kết kế hoạch trước ngày 30/6/2024.

Toàn văn kế hoạch, mời bạn đọc xem tại file đính kèm. 

 

 

Tài liệu đính kèm: 
Từ khóa: 

Tin liên quan