Bạn đang ở đây

Tiếp nhận công bố hợp quy và đăng trên cổng thông tin của Sở

09/12/2021 08:36:55

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formandehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Xét hồ sơ đề nghị công bố hợp quy sản phẩm dệt may kèm theo Văn bản số 279/CV-QLTT ngày 09/12/2021 của Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái có địa chỉ tại số 266, Lý Thường Kiệt, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Sau khi xem xét, Sở Công Thương đồng ý tiếp nhận và đăng trên cổng thông tin của Sở bản công bố hợp quy số 5200377651/262QLTT/0100100294 ngày 07/12/2021 đối với 100 chiếc áo phông nam người lớn, 100 chiếc quần lửng nữ người lớn, 55 chiếc áo phao nữ người lớn, 100 áo khoác trẻ em, 300 chiếc quần đùi nam của Đội quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái.

Văn bản này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm dệt may phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đội quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản xuất, kinh doanh, vận hành, khai thác./. Có file đính kèm

Nguồn: Phòng KTATMT

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan