Bạn đang ở đây

Kỹ thuật ATMT

16/09/2023 - 16:59
Ngày 15/9, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị các doanh nghiệp hoạt động khai...
16/06/2023 - 16:35
Xét hồ sơ đề nghị công bố hợp quy sản phẩm dệt may kèm theo Văn bản ngày 07/6/2023 của Công ty phần...
09/03/2023 - 16:17
Tiếp nhận công bố hợp quy và đăng trên cổng thông tin của Sở
22/02/2023 - 10:48
Nhằm mục đích xây dựng và thực hiện kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn...
18/01/2023 - 08:19
Chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai dịp Tết Quý Mão năm 2023
19/01/2022 - 08:38
Ngày 15 tháng 12 năm 2021 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BCT quy định về danh...
11/01/2022 - 10:13
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP...
09/12/2021 - 08:36
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP...
30/11/2021 - 15:34
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP...
12/11/2021 - 15:44
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP...
17/08/2021 - 10:48
Căn cứ vào văn bản và hồ sơ đề nghị tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may của Công ty...
12/07/2021 - 15:55
Hiện nay, cùng với sự phát triển của hệ thống thông tin điện tử, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực...