Bạn đang ở đây

Tuyên truyền phổ biến thông tư số 23/2021/TT-BCT

19/01/2022 08:38:00

Ngày 15 tháng 12 năm 2021 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BCT quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý (Thông tư) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đề nghị:

1. Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh tuyên truyền phổ biến Thông tư này tới các doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn quản lý để áp dụng, triển khai thực hiện.

2. Các doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản nghiêm túc triển khai thực hiện các hoạt động xuất khẩu khoáng sản đảm bảo nội dung và thời gian quy định tại Thông tư (Có danh sách kèm theo).

Nội dung Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021 của Bộ Công Thương đề nghị truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Công Thương theo địa chỉ: http://sctyenbai.gov.vn.

Nguồn: Phòng KTATMT

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan