Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

12/21/2020 - 13:39
YênBái - Hiện nay, ngành quản lý 154 văn bản thủ tục hành chính (TTHC), gồm: cải cách thể chế, cải...
11/12/2020 - 08:29
Ngày 29/10/2020, Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái do đồng...
10/21/2020 - 13:44
YênBái - 9 tháng qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống trên 449.150 hồ sơ. Đã giải quyết 439.148...
09/18/2020 - 08:06
YênBái - Tạo đột phá trong liên thông cải cách thủ tục hành chính ở 3 cấp tỉnh, huyện xã, kết nối...
08/28/2020 - 13:53
YênBái - 75 năm kể từ khi thành lập đến nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND...
08/26/2020 - 07:55
YênBái - Theo công bố kết quả Chỉ số PID của các sở, ban, ngành cấp tỉnh Yên Bái năm 2019, Văn...
08/24/2020 - 09:16
Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách...
08/10/2020 - 09:04
Hiện, ngành thuế Yên Bái đang đưa vào khai thác, sử dụng 27 ứng dụng quản lý thuế; trong đó, có 6...
07/23/2020 - 08:57
YênBái - Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu cải thiện điểm số PCI của tỉnh, nâng vị trí xếp hạng năng...
07/13/2020 - 10:24
Tuy là tỉnh miền núi nhiều khó khăn nhưng từ sự nỗ lực phấn đấu, năm 2019, Yên Bái đã đạt 81,66...
06/15/2020 - 13:48
Tỉnh Yên Bái đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại 90 cơ quan, đơn vị với 4.129...
06/03/2020 - 09:37
Chiều 13/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng...