Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

24/02/2023 - 08:03
Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành...
17/02/2023 - 15:21
Sơn Thịnh đẩy mạnh cải cách hành chính
15/02/2023 - 08:43
Yên Bái tăng cường thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023
03/02/2023 - 13:45
Yên Bái tăng hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai
01/02/2023 - 08:13
Phường Yên Thịnh: Lấy công khai, minh bạch làm cốt lõi
06/01/2023 - 07:48
Yên Bái thí điểm thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ...
03/01/2023 - 09:04
Thông báo trang thông tin bộ thủ tục hành chính chính thức: https://dichvucong.yenbai.gov.vn
21/12/2022 - 08:02
Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là hoạt động...
05/12/2022 - 13:46
Những năm qua, toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp...
24/11/2022 - 08:31
CTTĐT - Sáng 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải...
09/11/2022 - 08:06
YênBái - Với mục tiêu tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục...
02/11/2022 - 08:03
YênBái - Cùng với tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách hành chính (CCHC), huyện Văn Yên...