Bạn đang ở đây

Triển khai nhiệm vụ nâng cao Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI) của Sở Công Thương năm 2024

08/02/2024 21:36:01

        Thực hiện Kế hoạch hành động số 16/KH-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

        Để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc trách nhiệm của Sở và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở DDCI, góp phần vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, Ngày 5 tháng 02 năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch hành động số 312/KH-SCT về việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Sở Công Thương năm 2024

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan