Bạn đang ở đây

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

09/01/2024 13:12:26

SCT - Ngày 9 tháng 01 năm 2024, Sở Công Thương ban hành Quyết định số Số: 64 /QĐ- SCT về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Yên Bái năm 2024.

(Chi tiết kèm theo file đính kèm)

 

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan