Bạn đang ở đây

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

12/01/2024 10:06:01

 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Yên Bái năm 2024. Ngày 11/01/2024 Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 tại Công văn Số: 104/KH-SCT.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan