Bạn đang ở đây

Triển khai thực hiện thực hiện Thông báo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

13/03/2024 11:42:26

        Thực hiện nội dung Công văn số 732/UBND-NC ngày 08/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Thông báo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 71/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác tại Phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 02 năm 2024. Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Sở Công Thương ban hành Công văn số 505/SCT-VP về việc triển khai thực hiện  Thông báo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan