Bạn đang ở đây

Tiếp nhận công bố hợp quy và đăng trên cổng thông tin của Sở

16/06/2023 16:35:57

Xét hồ sơ đề nghị công bố hợp quy sản phẩm dệt may kèm theo Văn bản ngày 07/6/2023 của Công ty phần dược phẩm Thanh Phương New có địa chỉ: Thôn Lương Thịnh 1, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Sau khi xem xét, Sở Công Thương đồng ý tiếp nhận và đăng tải trên cổng thông tin của Sở bản công bố hợp quy số 5200909095/TPN01.2023/0107244295 ngày 07/6/2023 của Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương New có địa chỉ trụ sở Công ty và cơ sở sản xuất tại Thôn Lương Thịnh 1, xã Tân Thịnh,  thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Văn bản này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm dệt may phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương New phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản xuất, kinh doanh, vận hành, khai thác./.

(Có file đính kèm)

Nguồn: Phòng KTATMT

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan