Bạn đang ở đây

Hoạt động Thương Mại

21/07/2022 - 08:07
Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng, vận tải trên địa bàn tỉnh có xu hướng phục hồi khi dịch...
29/06/2022 - 10:09
Thực hiện Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược...
01/06/2022 - 15:30
Thực hiện Công văn số 2840/BCT-XNK ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc xét chọn...
25/05/2022 - 13:47
Ngành dệt may các nước RCEP tập trung phát triển sợi mới và sản xuất xanh, cũng như mở rộng thị...
25/05/2022 - 10:22
Thực hiện Văn bản số 1441/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hưởng ứng ngày thế giới...
22/04/2022 - 10:58
Sáng ngày 22/4, Sở Công thương tỉnh Yên Bái phối hợp với ngân hàng Công thương Viettinbank tổ chức...
15/04/2022 - 07:56
Thực hiện Công văn số 749/UBND-CN ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và công văn số 1069/BCT-...
17/03/2022 - 15:58
Sở Công Thương nhận được Văn bản số 206/PTDN-BQLDA.IPSC ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Cục Phát triển...
09/03/2022 - 09:51
Sở Công Thương nhận được Văn bản số 532/XTTM-HTXK ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Cục Xúc tiến thương...
16/02/2022 - 08:39
YênBái - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 ước đạt trên 1.631 triệu...
11/02/2022 - 15:56
Sở Công Thương nhận được văn bản số 179/SCT-XNK ngày 11/2/2022 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về...
10/02/2022 - 08:08
Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực...