Bạn đang ở đây

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

08/03/2024 16:24:40

Ngày 28/02/2024 Sở Công Thương Yên Bái nhận được Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp số 63D/ĐKSĐBS-RO-2024 ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Công ty TNHH Oriflame Việt Nam kèm theo hồ sơ. Sau khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ Sở Công Thương đã xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho Công ty TNHH Oriflame Việt Nam với một số nội dung chính sau đây: Có file đính kèm: xn số 454 ngày 5/3/24

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan