Bạn đang ở đây

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

01/01/2024 16:15:33

Ngày 07/12/2023 Sở Công Thương Yên Bái nhận được Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp số 0512-51/ĐK-HBL ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam kèm theo hồ sơ. Sau khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ Sở Công Thương đã xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho Công ty TNHH Herbalife Việt Nam với một số nội dung chính sau đây: Có file đính kèm

Nguồn: Phòng QLTM

 

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan