Bạn đang ở đây

Hoạt động Thương Mại

28/11/2022 - 15:45
Thực hiện Quyết định số 2471/QĐ-BCT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tổ chức...
01/11/2022 - 08:30
YênBái - Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, những năm gần...
24/10/2022 - 09:43
Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Sở Công Thương nhận được đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 01/2022-SCT...
22/10/2022 - 11:07
Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Sở Công Thương nhận được Công văn số 1270/CT-KLM ngày 14/10/2022 của Cục...
21/10/2022 - 22:28
Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Sở Công Thương nhận được Công văn số 1270/CT-KLM ngày 14/10/2022 của Cục...
26/08/2022 - 15:02
Văn phòng SPS Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu nhận được văn bản số 473/SPS-BNNVN ngày 05 tháng...
21/07/2022 - 08:07
Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng, vận tải trên địa bàn tỉnh có xu hướng phục hồi khi dịch...
29/06/2022 - 10:09
Thực hiện Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược...
01/06/2022 - 15:30
Thực hiện Công văn số 2840/BCT-XNK ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc xét chọn...
25/05/2022 - 13:47
Ngành dệt may các nước RCEP tập trung phát triển sợi mới và sản xuất xanh, cũng như mở rộng thị...
25/05/2022 - 10:22
Thực hiện Văn bản số 1441/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hưởng ứng ngày thế giới...
22/04/2022 - 10:58
Sáng ngày 22/4, Sở Công thương tỉnh Yên Bái phối hợp với ngân hàng Công thương Viettinbank tổ chức...