Bạn đang ở đây

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

02/04/2024 16:28:52

Ngày 22/3/2024 Sở Công Thương Yên Bái nhận được Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp số 02/TB-13 ngày 22 tháng 03 năm 2024 của Công ty TNHH Elken International Việt Nam kèm theo hồ sơ. Sau khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ Sở Công Thương đã xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho Công ty TNHH Elken International Việt Nam với một số nội dung chính sau đây: Có file đính kèm: xn số 648 ngày 27/3/24

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan