Bạn đang ở đây

Công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024

18/10/2023 16:24:08

Công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên

Ngày 17/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1871/QĐ-UBND công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024.

(Có Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái kèm theo)

Nguồn: Phòng Quản lý thương mại

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan