Bạn đang ở đây

Cải cách Hành chính

07/04/2022 - 14:13
Tính đến trung tuần tháng 3, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Văn Chấn đã...
15/02/2022 - 09:37
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thủ...
06/01/2022 - 10:41
Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp...
25/11/2021 - 09:37
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2494/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định...
26/10/2021 - 09:18
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử...
25/10/2021 - 15:24
Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế tiếp công dân tại Quyết định...
30/09/2021 - 14:13
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021 được tổ chức với hình thức thi trắc...
16/09/2021 - 08:48
Tỉnh Yên Bái đã ban hành các chương trình, kế hoạch, Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh,...
25/08/2021 - 15:22
Để đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước...
16/07/2021 - 08:14
Thực hiện Kế hoạch số149/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định...
29/06/2021 - 09:51
YênBái - Không có nhiều tiềm năng thế mạnh và quá nhiều lợi thế so sánh, nhưng với sự tiên phong,...
29/06/2021 - 09:35
YênBái - Là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong 2 năm liên tiếp (...