Bạn đang ở đây

Quyết định số 424 về công bố TTHC nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện thị và các xã phường

31/03/2023 16:08:25

Ngày 30/3/2023 UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBNĐ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(Có file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan