Bạn đang ở đây

Bổ sung thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp

16/05/2023 09:08:15

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn 1669/BTTTT-BC ngày 9-5-2023 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham gia trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham gia trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, thời gian qua, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai. Số lượng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tăng trưởng qua các năm. Chỉ tính riêng trong năm 2022, đã có 33,2 triệu hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Để tiếp tục triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích sâu rộng và hiệu quả hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, các nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp bưu chính công ích trên địa bàn trong việc đào tạo, tập huấn cho nhân viên về quy định, quy trình nghiệp vụ của các thủ tục hành chính thuộc danh mục được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đáng chú ý, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp để đưa vào danh mục các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

(Theo HNMO)

Tin liên quan