Bạn đang ở đây

Cải cách Hành chính

24/06/2021 - 09:57
Thực hiện Công văn số 1253/SNV-CCHC ngày 15/12/2020 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch cải...
24/06/2021 - 09:54
Thực hiện Công văn số 1781/UBND-NC ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng báo cáo...
13/05/2021 - 09:58
Ngày 12/5/2021 UNBD tỉnh đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc Phê duyệt và công bố chỉ số...
07/04/2021 - 09:10
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành...
19/03/2021 - 13:42
Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban...
08/03/2021 - 15:43
Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai công...
25/02/2021 - 15:41
Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực...
13/01/2021 - 08:37
YênBái - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 237 về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền...
05/01/2021 - 09:40
Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 237/KH-UBND triển khai công tác cải...
21/12/2020 - 13:39
YênBái - Hiện nay, ngành quản lý 154 văn bản thủ tục hành chính (TTHC), gồm: cải cách thể chế, cải...
12/11/2020 - 08:29
Ngày 29/10/2020, Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái do đồng...
21/10/2020 - 13:44
YênBái - 9 tháng qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống trên 449.150 hồ sơ. Đã giải quyết 439.148...