Bạn đang ở đây

Văn bản chỉ đạo, điều hành

16/03/2023 - 16:36
Yên Bái ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
09/03/2023 - 08:39
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Tổ chức...
08/03/2023 - 13:47
Yên Bái: Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên...
15/02/2023 - 08:10
Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên...
09/02/2023 - 10:16
Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân
30/01/2023 - 08:30
UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham...
18/01/2023 - 15:49
Yên Bái: tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
17/01/2023 - 09:31
Yên Bái ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023
12/01/2023 - 08:29
UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật trong...
04/01/2023 - 13:46
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều...
15/09/2022 - 14:13
Ngày 24/6/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc...
08/09/2022 - 11:05
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến,...