Bạn đang ở đây

Văn bản chỉ đạo, điều hành

21/04/2023 - 18:19
SCT - Ngày 17/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 23-KH/TU về tổ chức Cuộc vận động...
03/04/2023 - 17:03
Quy định về sử dụng logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật...
29/03/2023 - 17:39
Sở Công Thương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Ngày cuối tuần cùng doanh...
28/03/2023 - 16:36
Công bố đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái
16/03/2023 - 16:36
Yên Bái ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
09/03/2023 - 08:39
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Tổ chức...
08/03/2023 - 13:47
Yên Bái: Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên...
15/02/2023 - 08:10
Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên...
09/02/2023 - 10:16
Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân
30/01/2023 - 08:30
UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham...
18/01/2023 - 15:49
Yên Bái: tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
17/01/2023 - 09:31
Yên Bái ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023