Bạn đang ở đây

Văn bản chỉ đạo, điều hành

05/07/2024 - 18:16
Ngày 01 tháng 7 năm 2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 1604/SCT-VP về việc áp dụng thực hiện...
28/06/2024 - 09:10
Cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương...
19/06/2024 - 18:06
Thông báo về việc thực hiện hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên
17/06/2024 - 19:25
Trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp” của Liên minh Châu Âu (EU JULE) do UNDP...
31/05/2024 - 15:28
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy...
28/05/2024 - 17:36
Thực hiện Công văn số 854/CV-HĐPH ngày 22/5/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật...
21/05/2024 - 10:18
    Ngày 24/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Viễn thông và được Chủ...
02/05/2024 - 16:54
Ngày 17 tháng 4 năm 2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 869/SCT-VP.
05/04/2024 - 17:14
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại công văn số 988/UBND-HCC ngày 29/3/2024 về...
01/04/2024 - 10:50
Ngày 27/03/2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 651/KH-SCT về việc Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW...
01/04/2024 - 10:05
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường...
29/03/2024 - 16:47
Ngày 27/03/2024 Sở Tài nguyên và môi trường ban hành văn bản số 694/STNMT-QLĐĐ về việc phối hợp...