Bạn đang ở đây

Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023

06/06/2023 14:45:02

SCT-Ngày 02/6/2023 Sở Công Thương ban hành kế hoạch số 1201/KH-SCT V/v triển khai Tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2023.

Theo đó, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26 tháng 6)

Mục đích, yêu cầu đối với Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia công tác phòng, chống ma túy của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc sở; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, đồng thời tích cực giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện, quản lý, giáo dục sau cai nghiện, quản lý giáo dục người phạm tội tại cộng đồng để họ tiến bộ, không tái phạm.

- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan đến tiền chất ma túy, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, sử dụng các loại tiền chất không đúng quy định, ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng tiền chất vào sản xuất trái phép chất ma túy.

Nội dung thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023

- Tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy Tổ chức quán triệt, tuyên truyền về “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6), “Ngày thế giới Phòng chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26 tháng 6) với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm,chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”; tác hại, hậu quả của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ), cần sa, “bóng cười”... lồng ghép cảnh báo nguy cơ, tác hại của việc sử dụng khí N₂O; các dấu hiệu nhận diện số người sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến ảo giác, loạn thần… để kịp đưa vào quản lý, phòng ngừa...đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn cơ quan. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến  hành động trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy; nêu gương điển hình Tiên tiến trong phòng chống tội phạm lồng ghép với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”...

- Hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hoạt động tiền chất trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định, đảm bảo không để thất thoát tiền chất công nghiệp để kẻ xấu lợi dụng điều chế ma túy theo quy định của Luật Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày  9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Nâng cao hiệu quả kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp. Rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, tồn trữ, vận chuyển, sử dụng các loại hóa chất, tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các ngành liên quan triển khai thực hiện tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan đến tiền chất ma túy, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, sử dụng các loại tiền chất không đúng quy định, ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng tiền chất vào sản xuất trái phép chất ma túy.

(Toàn bộ kế hoạch trong file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan