Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

09/03/2020 - 09:23
Năm 2020 là năm thứ 3 triển khai Quyết định số 619 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã...
08/24/2020 - 09:11
Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.
08/24/2020 - 09:09
Thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và chương trình phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và...
08/04/2020 - 14:42
YênBái - Ngày 4/8, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức tọa đàm...
08/03/2020 - 07:47
Ngày 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 155/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số...
07/30/2020 - 08:39
Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP quy định phối hợp thực...
07/23/2020 - 08:59
Đây là nội dung tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ...
07/13/2020 - 10:26
Ngày 9/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật toàn quân năm...
07/02/2020 - 09:51
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và các tổ chức hiệp hội đẩy...
07/02/2020 - 09:42
YênBái - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Huyện Đoàn Lục Yên và Trấn Yên tổ...
06/30/2020 - 11:03
Qua xem xét báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003...
06/19/2020 - 14:38
Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng hành động...