Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

02/07/2020 - 09:42
YênBái - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Huyện Đoàn Lục Yên và Trấn Yên tổ...
30/06/2020 - 11:03
Qua xem xét báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003...
19/06/2020 - 14:38
Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng hành động...
15/06/2020 - 13:45
Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 300 đại biểu là Bí thư...
03/06/2020 - 09:43
Ngày 11/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND ban hành Chương...
03/06/2020 - 09:42
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công văn đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí nâng cao...
03/06/2020 - 09:41
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân...
01/06/2020 - 14:43
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn...
01/06/2020 - 14:42
Ngày 01/6, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc lấy ý kiến tham gia vào ý tưởng đồ án quy hoạch các dự...