Bạn đang ở đây

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

08/11/2022 - 08:56
Ngày 06/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND quy định...
08/11/2022 - 08:53
UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 30/6/2022 tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải...
08/11/2022 - 08:48
Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực...
08/10/2022 - 08:16
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” sẽ được tổ chức từ 15/9/2022 - 15/10/2022.
08/03/2022 - 15:35
Bên cạnh tình trạng “báo hóa” trang tin điện tử và mạng xã hội, có hiện tượng một số tạp chí thực...
08/03/2022 - 15:31
Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định 1418/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa...
07/29/2022 - 15:19
Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung...
07/28/2022 - 08:57
Điển hình là các mô hình, câu lạc bộ an toàn cho phụ nữ và trẻ em; thành lập được 407 tổ tự quản...
07/18/2022 - 09:15
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, công tác (PBGDPL), trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở...
07/04/2022 - 09:21
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vừa phối hợp với Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam, Hội LHPN hai...
06/20/2022 - 08:33
Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Hội LHPN tỉnh và các huyện đã đẩy mạnh tuyên...
05/26/2022 - 09:27
Bộ Công an đã ban hành Điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các...