Bạn đang ở đây

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

31/05/2024 - 15:28
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy...
28/05/2024 - 17:36
Thực hiện Công văn số 854/CV-HĐPH ngày 22/5/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật...
28/05/2024 - 17:14
Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá, diễn ra vào ngày 31 tháng 5 hàng năm, là một sáng kiến toàn cầu do Tổ...
21/05/2024 - 10:18
    Ngày 24/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Viễn thông và được Chủ...
02/05/2024 - 16:54
Ngày 17 tháng 4 năm 2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 869/SCT-VP.
05/04/2024 - 17:14
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại công văn số 988/UBND-HCC ngày 29/3/2024 về...
01/04/2024 - 10:50
Ngày 27/03/2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 651/KH-SCT về việc Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW...
01/04/2024 - 10:05
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường...
29/03/2024 - 16:47
Ngày 27/03/2024 Sở Tài nguyên và môi trường ban hành văn bản số 694/STNMT-QLĐĐ về việc phối hợp...
27/03/2024 - 17:51
Ngày tháng 3 năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành văn bản số 620/SCT-VP về việc Thực hiện...
27/03/2024 - 17:44
Ngày 15/3/2024, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm...
26/03/2024 - 16:55
Ngày 22/03/2024 Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 619/SCT-VP về việc triển khai bộ pháp điển