Bạn đang ở đây

KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

08/03/2021 15:47:05

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 như sau: Có file đính kèm

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan