Bạn đang ở đây

Chỉ thị của Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

10/06/2021 15:19:55

YênBái - Tỉnh ủy Yên Bái mới đây đã ban hành Chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Nội dung như sau:

Cán bộ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư Pháp soạn thảo văn bản phục vụ công tác tuyên truyền. Ảnh minh họa

Cán bộ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư Pháp soạn thảo văn bản phục vụ công tác tuyên truyền. Ảnh minh họa

 

Có văn bản đính kèm

Nguồn: Báo Yên Bái

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan