Bạn đang ở đây

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

29/03/2024 - 16:47
Ngày 27/03/2024 Sở Tài nguyên và môi trường ban hành văn bản số 694/STNMT-QLĐĐ về việc phối hợp...
27/03/2024 - 17:51
Ngày tháng 3 năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành văn bản số 620/SCT-VP về việc Thực hiện...
27/03/2024 - 17:44
Ngày 15/3/2024, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm...
26/03/2024 - 16:55
Ngày 22/03/2024 Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 619/SCT-VP về việc triển khai bộ pháp điển
20/03/2024 - 17:50
Trong thời gian vừa qua, tình trạng sử dụng kích điện, hóa chất để khai thác, đánh bắt...
22/01/2024 - 13:08
Toàn văn Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện...
25/10/2023 - 16:14
Thời gian gần đây một số báo, trang mạng xã hội đăng tin về việc sau ngày 15/10/2023, giấy phép lái...
04/10/2023 - 08:54
Theo số liệu mấy của Cục CSGT (Bộ Công an) về xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tỉnh thành trên cả...
06/09/2023 - 15:45
SCT - Thực hiện Thông báo số 100/TB-UBND ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh Yên Bái và Chương trình công...
25/08/2023 - 15:17
Ngày 24/8/2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập...
14/08/2023 - 17:13
SCT – Căn cứ số 1165/CV-HĐPH ngày 07/8/2023 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật về việc khai...
03/08/2023 - 17:18
SCT - Căn cứ Công văn số 1123/CV-HĐPB ngày 28/7/2023 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật về...