Bạn đang ở đây

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

02/02/2023 16:15:22

Ngày 05 tháng 01 năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã xác nhận cho Công ty TNHH Elken International Việt Nam đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Yên Bái theo Công văn số: 43/XN-SCT. 

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái xác nhận

           1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Elken International Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310061757

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp

Cấp lần đầu ngày: 17 tháng 5 năm 2010.

Lần thay đổi gần nhất, lần thứ 08: Ngày 10 tháng 02 năm 2020.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 6261 7711       Fax: 028 6261 7766

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 019/QLCT-GCN

Do: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương cấp

Cấp lần đầu: Ngày 28 tháng 01 năm 2015;

Cấp gia hạn lần thứ 01: Ngày 16 tháng 12 năm 2019

Cấp sửa đổi, bổ sung lần gần nhất, lần thứ 3: Ngày 25 tháng 02 năm 2022

Đã đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Yên Bái với nội dung sau:

1. Thời gian bắt đầu bán hàng đa cấp tại địa phương: Từ ngày 10/01/2023

2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh): Không có.

Tên DN/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: Không có.

Địa chỉ: Không

Điện thoại: Không; Fax: Không; Email: Không

Người đứng đầu: Không

Điện thoại liên hệ của người đứng đầu: Không; Email: Không

3. Người đại diện tại địa phương (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương):

Họ và tên: Trần Thị Anh

Căn cước công dân số: 015185010930.

Do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 26/9/2022.

Điện thoại: 0968087018; Fax: Không có

Email: rep.elken.yenbai@gmail.com;

Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Văn bản ủy quyền số: 12/2022/UQ-ELKEN ngày 28/12/2022 giữa bà Hoàng Ngọc Thúy – Tổng giám đốc công ty TNHH Elken International Việt Nam với bà Trần Thị Anh.

Người liên lạc của Công ty: Lê Đình Tuấn; chức vụ: Nhân viên phòng Pháp lý; điện thoại: 0908 354 396. Email: tuan.le@elken.com

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung đã đăng ký, Công ty TNHH Elken International Việt Nam có trách nhiệm đăng ký sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành./.

(Xác nhận này thay thế xác nhận số 38/XN-SCT ngày 04/01/2023 của Sở Công Thương Yên Bái)

 

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan