Bạn đang ở đây

Chuyển đổi số Công thương

19/07/2022 - 09:03
Triển khai “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng...
29/06/2022 - 09:57
Căn cứ Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết...
29/06/2022 - 09:44
Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng,...
29/06/2022 - 09:39
Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng,...
22/06/2022 - 14:39
Mục đích 1.1. Đối với công dân – Tạo công cụ để người dân có thể thực hiện các giao dịch trên...
21/06/2022 - 16:20
Với nhiệm vụ đã được Chính phủ quy định giao Bộ Công Thương quản lý tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và...
17/05/2022 - 15:50
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức thường niên dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số...
26/04/2022 - 14:34
Chiều ngày 26/4/2022 Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm ứng dụng công nghệ thông...
15/02/2022 - 14:59
Nhằm mục tiêu đo lường mức độ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, qua đó giúp định hướng và...
15/02/2022 - 13:57
Trong năm 2021, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch...
22/12/2021 - 14:48
YênBái - Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong các hoạt động xúc tiến thương...
09/11/2021 - 15:47
Thực hiện Công văn số 2456/UBND-VX ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ...