Bạn đang ở đây

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ XI (2023-2024).

13/05/2024 17:00:21

          SCT-Thực hiện Công văn số 1351/UBND-KHCN ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ XI (2023-2024). Để cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Sở Công Thương đề nghị các phòng, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          1. Trưởng các phòng, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, của Hội thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phấn đấu mỗi cơ sở, ngành địa phương có ít nhất 5 giải pháp tham gia Hội thi (có kế hoạch số 123/KH-BTC ngày 12/5/2023).

          2. Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung Cuộc thi; phát động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi, góp phần nâng cao hiệp quả của Hội thi, đóng góp những sáng khiến, giải pháp khoa học kỹ thuật nhằm cải tiến nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

          3. Các tác phẩm dự thi đề nghị gửi về Văn phòng trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp và gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo quy định.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan