Bạn đang ở đây

Chuyển đổi số Công thương

22/05/2023 - 18:53
Sau gần nửa tháng thí điểm mô hình chợ 4.0 đầu tiên trên địa bàn thành phố Yên Bái, người dân đang...
17/05/2023 - 18:23
Sáng 17/5 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương đã tổ chức hội thảo khoa...
16/05/2023 - 09:18
Yên Bái đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
08/05/2023 - 17:52
SCT – Sáng ngày 8/5/2023, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với UBND thành phố Yên Bái, UBND xã...
17/04/2023 - 08:29
Yên Bái: Lan toả chuyển đổi số trong khu vực Kinh tế tập thể
06/04/2023 - 10:59
Nhận thức đúng về chiến lược dữ liệu để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số đúng hướng và hiệu quả
29/03/2023 - 13:51
Yên Bái: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về chuyển đổi số và phối hợp các tập đoàn, khai trương Hệ...
28/03/2023 - 10:56
Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát huy vai trò tổ chức Đảng trong cải cách hành chính...
16/03/2023 - 11:23
Chiều ngày 14/3/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì buổi làm việc với Cục...
14/03/2023 - 18:10
Yên Bái dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2022
13/03/2023 - 10:17
Doanh nghiệp Yên Bái chuyển đổi số thích ứng giai đoạn mới
10/03/2023 - 08:43
Yên Bái: Trên 200 học viên được tập huấn kỹ năng an toàn thông tin trên không gian mạng