Bạn đang ở đây

Chuyển đổi số Công thương

03/03/2023 - 14:05
Ngành công thương Yên Bái tích cực chuyển đổi số
01/03/2023 - 14:31
Kiện toàn thành viên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
27/02/2023 - 08:07
Khởi động Tháng thanh niên “Tuổi trẻ Yên Bái tiên phong chuyển đổi số”
24/02/2023 - 16:07
Câu lạc bộ Chuyển đổi số Sở Công Thương tổ chức tập huấn cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công...
24/02/2023 - 08:53
Ứng dụng (app) công dân số YenBai-S là ứng dụng trên thiết bị thông minh giúp người dân tương tác...
24/02/2023 - 08:05
Nhiệm vụ chuyển đổi số đột phá nhất của năm 2023 là “Nền tảng công dân số tỉnh Yên Bái”
22/02/2023 - 11:06
Tập huấn về chức năng, quy trình tiếp nhận phản ánh, góp ý trên Ứng dụng công dân số Yên Bái (...
21/02/2023 - 08:00
Câu chuyện xây dựng thể chế, cơ chế chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái
20/02/2023 - 10:09
Đề xuất làm giấy khai sinh trên ứng dụng điện thoại
17/02/2023 - 16:23
Ngày 13-1-2020, Quốc hội đã ban hành Luật Cư trú, có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2021. Tại khoản 3,...
17/02/2023 - 15:54
Tập huấn quản trị, cài đặt và sử dụng nền tảng số “Sổ tay Đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái"