Bạn đang ở đây

Chuyển đổi số Công thương

19/07/2023 - 16:47
Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh nghiên cứu...
13/07/2023 - 14:55
SCT – Ngày 7/7/2023 Sở Công Thương xây dựng kế hoạch Số: 1547/KH-SCT về “Nâng cao chất lượng, hiệu...
13/07/2023 - 14:29
Hướng dẫn tuyên truyền bảo đảm thông tin cho người dân và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
07/07/2023 - 16:36
Chỉ cần xuất trình một ứng dụng định danh điện tử VNeID khi làm thủ tục hành chính công hay giao...
30/06/2023 - 17:44
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị số 10 ngày 22/6/2023 về việc tăng cường tuyên truyền, hướng...
30/06/2023 - 16:06
SCT - Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về...
26/06/2023 - 16:10
Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên...
20/06/2023 - 15:04
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, hàng năm tần suất mưa lũ có chiều hướng gia tăng gây ảnh...
16/06/2023 - 16:50
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi GPLX do ngành Giao thông vận tải cấp là 1 trong 25 Dịch vụ...
13/06/2023 - 16:40
Ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, chia sẻ chuyển đổi số ở Yên Bái...
08/06/2023 - 14:33
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của cấp ủy, chính quyền, người dân, doanh nghiệp...
06/06/2023 - 16:04
SCT - Thực hiện Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều...