Bạn đang ở đây

Hôi Chợ triển lãm

06/28/2022 - 09:53
Căn cứ vào Công văn mời của Sở Công Thương thành phố Hà Nội; Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại...
05/04/2022 - 16:02
Căn cứ vào thư mời của UBND tỉnh Sơn La và Thái Nguyên và Sở Công Thương thành phố Hà Nội về việc...
05/04/2022 - 16:01
Căn cứ vào thư mời của Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị, Bắc Ninh và...
04/13/2022 - 10:22
Sáng 13/4, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (I.C.E) - 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành...
02/22/2022 - 08:38
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Sở Công Thương về việc tổ chức các...
11/17/2021 - 10:42
Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường...
11/08/2021 - 15:35
Nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Yên Bái trong việc mở rộng thị...
10/06/2021 - 14:38
Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm và mở rộng...
05/26/2021 - 14:17
Ngày 26 tháng 5 năm 2021 Sở Công Thương nhận được văn bản số 1576/UBND-NV về việc mời tham dự Hội...
04/15/2021 - 07:54
Tỉnh Yên Bái có 2 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham gia...
03/09/2021 - 10:06
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái về việc tổ chức gian hàng của tỉnh Yên Bái...
01/05/2021 - 08:42
Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường...