Bạn đang ở đây

Cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

28/06/2024 09:10:32

            Cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

             Danh sách theo dõi có 06 nhóm mặt hàng, bao gồm: một số sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, một số sản phẩm vật liệu xây dựng, một số sản phẩm thép xuất khẩu sang Hoa Kỳ, một số sản phẩm thép xuất khẩu sang Mê-hi-cô, một số sản phẩm nhôm xuất khẩu sang Hoa Kỳ, một số sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo khác xuất khẩu sang Hoa Kỳ

(Có Phụ lục danh sách theo dõi theo Văn bản số 4155/BCT-PVTM ngày 17/6/2024 của Bộ Công Thương kèm theo).

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan